Grad Kaštela sve čistiji

Grad Kaštela sve        čistiji

Umjesto grada se desetcima ilegalnih deponija, prepunih kontejnera i nezakonitog odlaganja otpada, Kaštela su u zadnje dvije godine postala grad u kojem se prema odlaganju otpada odnosi odgovorno. Grad je čistiji, sve više otpada se odvojeno prikuplja,

a u svemu tome, uz promijenu ponašanja građana, najzaslužnija je gradska komunalna tvrtka Zeleno i modro.

Izvješće o njihovom radu, na ovotjednoj sjednici Gradskog vijeća podnio je direktor Alen Lučić, a o tome što je u Kaštelima napravljeno na temu gospodarenja otpadom, s njim je razgovarala Dijana Putnik:

Razgovor Zeleno i modro

Komentari