Grand Prix videofilmu "Murmur"

Grand Prix videofilmu "Murmur"

U Splitu je od 8. do 11. listopada u prostorima više kulturnih ustanova održan prvi Split Videart Festival (1. SVARF), a stručni sud u sastavu Boris Poljak i Toni Meštrović odlučio je o pobjednicima prvoga takvog festivala u Hrvatskoj. Grand Prix dobio je video uradak "Murmur",

autori su Jan Locus i Stijn Demeulenaere iz Belgije.
 
Boris Poljak je odlučio da Posebnu nagradu dobiju videofilmovi "Recitative" – Shir Handelsman (Izrael) i "Shapes and Sizes" – Pamela Falkenberg, Jack Cochran (SAD), dok se Toni Meštrović odlučio za video filomove "Secrets" – Hillary Carrigan (SAD) i "Kopacabana" – Marcos Bonisson, Khalil Charif (Brazil).
 

Komentari