Hektorovićeva i Matoševa ulica u Solinu - privremena regulacija

Hektorovićeva i Matoševa ulica u Solinu - privremena regulacija

Zbog izgradnje srednjetlačnog plinovoda u Solinu, od 4. srpnja do 15. kolovoza 2019. godine, promet će biti privremeno reguliran u Hektorovićevoj i Matoševoj ulici. Promet će se odvijati jednosmjerno od križanja Zoranićeve i Matoševe ulice te Hektorovićevom ulicom do ulaska u trgovački centar

Lidl. Također, Matoševom ulicom promet će se odvijati jednosmjerno u smjeru istok-zapad, te Hektorovićevom ulicom u smjeru jug-sjever.

Vozači su zamoljeni da prilagode brzinu vožnje zbog sigurnosti radnika na gradilištu i ostalih sudionika prometa na cestama.

Komentari