Hoće li hidroavioni do Hvara?

Hoće li hidroavioni do Hvara?

Nakon što je prošlog mjeseca usvojen prostorni plan Splitsko-dalmatinske županije, njemačka tvrtka European Coastal Airlines najavila je da će povezivanje srednjedalmatinskih otoka hidroavionima krenuti već od 1. svibnja 2014. Među navedenim zračnim lukama trebao bi se nalaziti i Hvar. No, prema informacijama koje su se čule na današnjoj sjednici Gradskog vijeća, s Gradom Hvarom dogovor još nije postignut. Javlja Katija Vučetić.

Komentari