I u Splitu potpisi protiv outsourcinga

I u Splitu potpisi protiv outsourcinga

U Hrvatskoj je počela dvotjedna sindikalna akcija prikupljanja potpisa za raspisivanje referenduma o donošenju Zakona protiv izdvajanja pomoćnih poslova u javnom i državnom sektoru - tzv. "outsourcinga".

17 sindikata tom akcijom žele spriječiti izdvajanje pratećih službi u javnom sektoru. Na tim poslovima radi više od 26 tisuća ljudi.

A kako je danas bilo u Splitu na nekim od 10-ak štandova zabilježila je Mirjana Maroević:

Komentari