Info zoni priznanje za dobru praksu

Info zoni priznanje za dobru praksu

Projekt Info zone "Strukturiranim dijalogom do kvalitetnog Centra za mlade" Agencija za mobilnost i programe EU proglasila primjerom dobre prakse. Taj sedmomjesečni projekt provodio se do kraja veljače ove godine te je kroz ankete, diskusije, sastanke i konferenciju

doprinio realizaciji Centra za mlade u Splitu, a rezultati projekta prezentirani su javnosti te gradonačelniku i suradnicima.

Info zoni je na novom natječaju Agencije za mobilnost i programe EU odobren još jedan sličan projekt, na kojem su kao partneri uključeni Platforma Doma mladih i Škola likovnih umjetnosti, te će mladi kroz nekonvencionalan pristup, kroz diskusije s donositeljima odluka i likovno izražavanje u formi ilustracije i stripa, artikulirati svoje stavove o temama iz područja kulture i aktivnog sudjelovanja mladih u društvu.

Komentari