Isplata mirovina - Austrija, Danska, Slovačka, Slovenija i Švicarska

Isplata mirovina - Austrija, Danska, Slovačka, Slovenija i Švicarska

Zbog izvanrednih okolnosti uzrokovanih epidemijom koronavirusa, nekoliko je država izvijestilo Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje (HZMO) o načinu na koji će isplaćivati mirovinu korisnicima s boravištem u RH s obzirom na potrebu dostavljanja tiskanice potvrde o životu.

Glavna direkcija Zavoda za mirovinsko osiguranje Republike Austrije dostavila je tako informaciju da će iznimno ove godine, zbog izvanrednih okolnosti uzrokovanih Covidom-19, isplaćivati mirovinu korisnicima koji imaju boravište izvan Republike Austrije čak i kada ovjerene potvrde o životu nisu pravovremeno zaprimljene u nadležnoj austrijskoj ustanovi.
U slučaju da korisnici mirovine iz austrijskog osiguranja dostave potvrdu o životu, istu će austrijska ustanova uzeti u obzir, stoji u priopćenju.
Danska ustanova nadležna za isplatu davanja obavijestila je sve države članice Europske unije/EFTE da korisnicima mirovine koji borave izvan Danske neće slati tiskanice potvrde o životu do daljnjeg, a koje inače u uobičajenim okolnostima dostavlja tijekom svibnja radi ovjere pri nadležnim tijelima i ustanovama.
Slovačka Agencija za socijalno osiguranje obavijestila je HZMO da će korisnicima mirovine s boravištem izvan Slovačke koji nisu pravovremeno dostavili potvrdu o životu i dalje nastaviti isplaćivati mirovinu. Međutim, Agencija za socijalno osiguranje tim će korisnicima dostaviti poseban obrazac s napomenom da svaki korisnik osobnim potpisom potvrdi činjenicu da je živ.
Istovremeno, potrebno je dodatno navesti razlog zbog kojeg nadležno tijelo ili ustanova u državi njegova boravišta nisu mogli ovjeriti njegov potpis. Potvrda se Agenciji za socijalno osiguranje može poslati putem pošte, na e-adresu podatelna@socpoist.sk, ili na njenim internetskim stranicama, u dijelu pod nazivom Centar za informacije i savjete, Formulár pre otázky/Question form.
Agencija za socijalno osiguranje prihvatit će sve potvrde koje budu zaprimljene elektroničkim putem, no izvornike treba dostaviti naknadno, kad to bude moguće. Informacije i obavijesti o ukidanju ovih privremenih mjera i načina postupanja dostavit će se pravovremeno. Adresa Agencije za socijalno osiguranje je: Sociálna poisťovňa, Ul. 29. augusta č. 8 a 10, 813 63,Bratislava 1, Slovačka.
HZMO napominje i da će slovenski Zavod za starosno i invalidsko osiguranje i dalje isplaćivati mirovine svim korisnicima mirovine iz slovenskog osiguranja koji imaju boravište u inozemstvu. Podsjećaju i da svake godine u rujnu, odnosno listopadu, Zavod za starosno i invalidsko osiguranje Slovenije provjerava potvrde o životu za one korisnike koji imaju boravište u Hrvatskoj, a nisu obuhvaćeni automatskom razmjenom podataka između Slovenije i Hrvatske.
Švicarska pojednostavljuje postupak! Švicarska je ustanova - uzimajući u obzir činjenicu da izvanredno zdravstveno stanje može prouzročiti stanovite poteškoće umirovljenicima - odlučila pojednostaviti postupke. Zbog toga, izvanredno kao i tijekom neodređenog vremenskog razdoblja, prihvaća samopotvrde o životu umirovljenika. Samopotvrda o životu mora sadržavati potpis samog umirovljenika, a priložena joj mora biti preslika osobne iskaznice ili putovnice.
Korisnici mirovine mogu navedene dokumente poslati faksom ili putem e-pošte, ovisno o tome je li priznato pravo na starosnu, obiteljsku ili invalidsku mirovinu iz švicarskog osiguranja. Tako korisnici starosne/obiteljske mirovine mogu dokumente poslati na mail AVS-46@zas.admin.ch ili na faks +41 58 461 97 05, a korisnici invalidske mirovine na OAIE@zas.admin.ch ze na faks +41 58 461 99 50.
Osiguranici pod stavkom predmet trebaju naznačiti svoj švicarski broj socijalnog osiguranja, ime i datum rođenja.
Umirovljenici koji se nalaze u teškoj situaciji mogu kontaktirati švicarsku ustanovu u hitnim slučajevima telefonom (+41 58 461 91 11).

Korisne informacije također su dostupne i na mrežnoj stranici www.zas.admin.ch .
HZMO navodi i kako - ako je umirovljenik izgubio ili ne posjeduje obrazac dostavljen poštom, obrazac može preuzeti s internetske stranice (engleska verzija također su raspoložive i druge jezične verzije): https://www.zas.admin.ch/zas/en/home/particuliers/obligation-d-informer-pour-les-rentiers/controle-de-l-exitence-en-vie-.html

Komentari