Jedinstvena cijena dopunskog osiguranja

Jedinstvena cijena dopunskog osiguranja

Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje za sedam dana, od prvoga listopada uvodi jedinstvenu cijenu police dopunskog zdravstvenog osiguranja za sve građane -70 kuna na mjesec.

 

Jedinstvena cijena dopunskog osiguranja niža je za većinu dosadašnjih korisnika te usluge, ali viša za većinu umirovljenika koji su do sada plaćali 5o kuna mjesečno. Kako bi izbjegao velik trošak HZZO neće  slati posebne obavijesti za  milijun i 400 tisuća svojih osiguranika.

 

Potvrdio je u našem programu Stjepan Pavičić, rukovoditelj  Službe za  dobrovoljno zdravstveno osiguranje pri HZZO-u:

Komentari