Kamo s otpadnim tekstilom ?

Kamo  s  otpadnim  tekstilom ?

Udruga Sunce Split zaprimila je više upita građana koje zanima gdje mogu odložiti odjeću, odnosno otpadni tekstil. S javnih površina uklonjeni su spremnici za tekstil. Do pronalaska novog koncesionara upućuje se građane da otpadni tekstil odlažu u mobilna reciklažna dvorišta (s južne strane stadiona

Poljud i Mertojak - križanje Žnjanske, Odeske i Biogradske ulice) te privremeno reciklažno dvorište na Karepovcu. Za zbrinjavanje većih količina otpadnog tekstila (dvije ili tri vreće), građani mogu nazvati koncesionara Tekstil vlakno d.o.o. na broj (091/320-7320) i zatražiti odvoz tekstilnog otpada s kućnog praga.

 

Komentari