Kontejneri za biootpad i odvoz glomaznog otpada

Kontejneri za biootpad i odvoz glomaznog otpada Kontejneri za biootpad i odvoz glomaznog otpada

Čistoća Split u prva tri mjeseca 2021. na javne površine grada Splita postavit će 1750 kontejnera za biootpad (od 1100 litara). Kontejneri za biootpad razlikuju se od kontejnera za miješani otpad po smeđem poklopcu te natpisu na prednjoj strani koji označava da je riječ o kontejneru za biootpad.

Biootpad je kuhinjski otpad (ostaci od pripreme hrane) i vrtni ili Zeleni otpad te zauzima skoro trećinu kućnog otpada i vrijedna je sirovina za proizvodnju kvalitetnog komposta.

U spremnike za biootpad treba odlagati:

* kuhinjski otpad (ostaci i kora voća i povrća, ljuske jaja, talog od kave, vrećice od čaja, ostaci kruha, listovi salate, blitve, kelja i sl.),

* vrtni ili Zeleni otpad (uvelo cvijeće, granje, otpalo lišće, otkos trave i živice, zemlja iz lončanica, ostaci voća i povrća i sl.),

* male količine ostalog biootpada (kora drveta, kosa i dlaka, piljevina, papirnate maramice, borove iglice).

U spremnike za biootpad ne smije se odlagati:

- ostaci termički obrađene hrane
- meso, riba, kosti, koža
- mliječni proizvodi, ulja i masti

- pepeo, ambalaža (kartonska, staklena, plastična), guma, opasni otpad

- obojenbi i lakirani drveni otpad

- odjeća, cigarete i drugo.  

 

ODVOZ GLOMAZNOG OTPADA 

Čistoća d.o.o. odvozi glomazni otpad (uz obaveznu prethodnu najavu) u sljedećim terminima:

DATUM - GRADSKI KOTAR                                                                  

1. i 16. MEJE / VAROŠ

2. i 17. ŠPINUT / LOVRET

3. i 18. GRAD / LUČAC/MANUŠ     

4. i 19. BAČVICE / GRIPE

5. i 20. LOKVE / BLATINE / ŠKRAPE                                                                                                   

6. i 21. BOL / PLOKITE

7. i 22. KMAN / KOCUNAR                                          

8. i 23. SUĆIDAR / PUJANKE

9. i 24. RAVNE NJIVE / BRDA

10. i 25. NESLANOVAC / MEJAŠI

11. i 26. VISOKA / SPLIT 3

12. i 27. ŽNJAN / TRSTENIK / M.O. SLATINE

13. i 28. MERTOJAK / SIROBUJA / ŠINE / M.O. KAMEN

14. i 29. M.O. STOBREČ / M.O. ŽRNOVNICA

15. i 30. M.O. SRINJINE / M.O. SITNO GORNJE / M.O. SITNO DONJE

Svaki gradski kotar/mjesni odbor ima dva dana u mjesecu kada je moguće naručiti besplatan odvoz glomaznog otpada. Potrebu za odvozom glomaznog otpada možete najaviti u Vašem gradskom kotaru / mjesnom odboru putem telefona ili na našim web stranicamaputem web zahtjeva za odvoz glomaznog otpada.

Otpad je potrebno pripremiti dan ranije, u svojem dvorištu, na površinu dostupnu našem vozilu.

Građevinski otpad Čistoća d.o.o. NE odvozi.

Svim građanima dostupna su mobilna reciklažna dvorišta za odlaganje baterija, lijekova, tetrapaka, tonera, stakla, papira, odjeće, obuće, plastike i metala. Raspored mobilnih reciklažnih dvorišta možete pronaći na web stranici Čistoća d.o.o. Split.

U reciklažnom dvorištu na Karepovcu svi građani besplatno mogu odložiti papir, karton, plastičnu ambalažu, staklenu ambalažu, metalnu ambalažu, tekstilni otpad, krupni (glomazni) otpad, jestiva ulja i masti, stare lijekove, stare baterije i akumulatore, elektroničku i električnu opremu, tiskarske tonere, otpadne gume i problematičan otpad iz kućanstva (detergenti, boje, tinte, ljepila, smole, otapala, kiseline, lužine, fotografske kemikalije, pesticidi, fluorescentne cijevi, otpadna ulja i masti).

Komunalno redarstvo grada Splita, sukladno Odluci o komunalnom redu, ima ovlasti prekršajno kažnjavati fizičke i pravnj|| osobe koje svoj otpad nepropisno odlažu.

Svako nepropisno odlaganje otpada može se prijaviti elektroničkom poštom Komunalnom redarstvu Grada Splita kao i putem mrežne aplikacije „Gradsko oko" (http://www.split.oko.hr/).          

Komentari