Križni put splitskih umjetnika u Zagrebu

Križni put splitskih umjetnika u Zagrebu

U Kažotićevoj dvorani Dominikanskog samostana u Zagrebu, Kontakova 1, u utorak 13. ožujka 2018. godine u 20,15 sati bit će otvorena iozložba "Križni put ZG-ST umjetnika" uićeva ulkica, Izložbu će otvoriti fr. Iko Mateljan i Stanko Špoljarić uz glazbenu tčćku VIS-a Hrid.

Autori slika i kipova s motivima Velikog Petka i Muke Isusa Krista su Josip Botteri Dini, Ana Guberina, Predrag Lešić, Tea Morić Šitum, Pero Ostojić, Hrvoje Marko Peruzović, Goran Petrač, Luka Petrač, Davorin Radić, Tihomir Razum, Blaženka Salavarda, Frane Šitum, Vice Tomasović, Leila Michieli Vojvoda... 

Komentari