Krupni otpad, iskoristite svoje pravo

Krupni otpad, iskoristite svoje pravo Krupni otpad, iskoristite svoje pravo

HRT

Unatoč brojnim upozorenjima na području Grada Splita i dalje se pojavljuju brojni ilegalni deponiji krupnog otpada. Direktor operative "Čistoće" Andrija Čaljkušić poziva građane da koriste jednokratni odvoz otpada na koji imaju pravo svi koji plaćaju komunalnu naknadu i naknadu za odvoz smeća:

Vukičević Čaljkušić odvoz krupnog otpada 25. 03. 2021.

Komentari