Lažni invalidi

Lažni invalidi

U Splitu od dvije stotine zaposlenih u splitskom uredu Zavoda za mirovinsko osiguranje, njih čak 44 imaju status invalida.

Taj visoki postotak invalidnina upravo u Zavodu koji izdaje rješenja o invaliditetu, bio je sumnjiv ministru Mirandu Mrsiću koji je u Split uputio poseban tim vještaka medicine rada. Oni će sutra razgovarati sa svim invalidima i provjeriti njihovu dokumentaciju. Iz Ministarstva poručuju, kada počistimo u vlastitim redovima, akciju ćemo proširiti na cijelu državu.

Zrinka Srpak…

Komentari