Mala škola

Mala                     škola

Iz Službe za društvene djelatnosti, Odsjeka za prosvjetu i tehničku kulturu Grada Splita obavještavaju roditelje djece koja nisu obuhvaćena redovitim programom predškolskog odgoja u dječjem vrtiću, a u rujnu 2020. godine polaze u prvi razred osnovne škole o programu predškole (male škole).

Program predškole traje 250 sati, a provodi se od 1. listopada 2019. godine do 31. svibnja 2020. godine.

Program će se financirati na teret proračuna Grada Splita i za roditelje je besplatan.

Prijave za upis djece u program predškole vršit će se od 16.rujna 2019 .godine do 20.rujna 2019. godine

u vremenu od 9 do 14 sati.

Za DV»Radost» prijave će se primati u DV»Srečica «, Hercegovačka 22,

za DV»Marjan» u DV»Mandalina», Put Sv. Mande broj 11,

za DV»Cvit Mediterana» u sjedištu ustanove na adresi Tršćanska 29 i

za DV»Grigor Vitez « u DV «Adriana», Kliška 4.

Komentari