Na Šolti će se graditi Dom za stare i nemoćne

Na Šolti će se graditi Dom za stare i nemoćne Na Šolti će se graditi Dom za stare i nemoćne

Projektom Doma za starije i nemoćne Šolta predviđena je izgradnja u Srednjem Selu.Investitor je Općina Šolta. "Pješački pristupi zgradi biti će s istočne strane (glavni ulaz) i sjeverne strane (gospodarski ulaz).

Parcela je s istočne strane obrubljena planiranom internom ulicom. Prometnica osim servisno – opskrbne funkcije ima i protupožarnu i omogućava pristup vatrogasnim vozilima. Parkiranje vozila za potrebe korisnika je organizirano ispred istočnog i sjevernog pročelja (ukupno 22 parkirna mjesta).

 
 Zgrada će imati dva ulaza – glavni ulaz sa istoka i ulaz sa sjevera koji služi kao gospodarski ulaz za
osoblje.Zgrada je visine dvije etaže: prizemlje i kat, a sastoji se od tri međusobno povezana volumena. U prizemlju se usjevernom volumenu nalaze servisne prostorije: kotlovnica, spremište inventara, spremište rublja, praonica, glačaonica,radionica majstora, garaža, smeće, mrtvačnica, office, kuhinja, pranje suđa, spremište, hladno spremište, blagovaonica i sanitarije i garderobe za osoblje. U prizemlju središnjeg volumena nalaze se zajednički prostori za korisnike: caffe-bar,dnevni boravak, radionice, blagovaonica, frizer/pediker, liturgija, savjetovalište, čajna kuhinja i sanitarije, a u južnom volumenu nalazi se administracija te ambulanta i prostori za fizikalnu i radnu terapiju. Ova dva volumena međusobno su povezana dvoetažnim volumenom ulaznog halla/PVN-a u kojem se nalaze i vjetrobran, vratar i kiosk te dnevni boravak na katu. Na katu su u sva tri volumena raspoređene spavaće sobe za stanare (13 jednokrevetnih soba 13 dvokrevetnih soba,šest dvokrevetnih soba (stacionara) i dva apartmana) s pripadajućim sanitarijama i spremištima te natkrivenim terasama. Na katu se nalaze i dva prostora za medicinsko osoblje sa sanitarijama i čajnim kuhinjama te dnevni boravak."

Komentari