Najaktivisti 2013.

Najaktivisti 2013.

Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva ove godine obilježava deset godina rada na poticanju razvoj civilnoga društva. Tim povodom u Sveučilišnoj knjižnici je održan okrugli stol o poticanju građanskog aktivizma u lokalnim zajednicama.

Okupili su se predstavnici građanskih inicijativa u Splitu, predstavnici lokalne uprave i samouprave te članovi Nacionalne zaklade. Prigodno su uručene i nagrade za najaktiviste 2013. godine. Jedan od dobitnika je i Paško Ivanović iz Udruge mladih iz Kistanja.

Komentari