Natječaj za najbolji neobjavljeni hrvatski povijesni roman

Natječaj za najbolji neobjavljeni hrvatski povijesni roman Natječaj za najbolji neobjavljeni hrvatski povijesni roman

Gradska knjižnica Kaštela raspisala je Natječaj za najbolji neobjavljeni hrvatski povijesni roman, pisan na hrvatskom jeziku. Natječaj je otvoren do 5. srpnja 2019. godine. Cilj natječaja jest upoznavanje šire javnosti s događajima iz hrvatske povijesti na što zanimljiviji način.

Rukopis mora biti napisan na računalu, veličine od 10 do 15 autorskih araka, pisan oblikom slova Times New Roman, veličina 12, prored 1,5 na bijelomu papiru formata A4. Rukopis mora biti uvezan i dostavljen u četiri primjerka na adresu: 

Gradska knjižnica Kaštela (Za natječaj „NAJBOLJI NEOBJAVLJENI HRVATSKI POVIJESNI ROMAN“), Trg palih za domovinu 1, 21212 Kaštel Sućurac.
Uz rukopis je obvezno priložiti i elektronički zapis teksta (na CD-u, DVD-u ili USB-u).

Natječaj je javan, a rukopisi se predaju pod zaporkom. Uz rukopis treba priložiti zapečaćenu omotnicu u kojoj se nalaze:
zaporka, ime i prezime autora, telefon, adresa, e-mail, OIB i IBAN.

Rok za prijavu radova: do 5. srpnja 2019. godine.

Prosudbeno povjerenstvo, sastavljeno od tri istaknuta hrvatska književnika odabrat će najbolji rukopis, a rezultati će biti objavljeni u rujnu 2019. godine.

Rukopisi se ne vraćaju.

Autoru najboljega hrvatskog povijesnog romana bit će dodijeljena novčana nagrada u iznosu od 10.000,00 kn (deset tisuća kuna), a roman će biti objavljen u nakladničkoj kući Naklada Bošković u sunakladništvu s Gradskom knjižnicom Kaštela.

Autor osobno sklapa ugovor s Nakladom Bošković.

Premijerno predstavljanje nagrađenoga romana i autora bit će održano u prosincu 2019. u Kaštelima na Dan Gradske knjižnice Kaštela u organizaciji Gradske knjižnice Kaštela.

 

 

Komentari