Obnovljene freske u Muzeju grada Trogira

Obnovljene freske u Muzeju grada Trogira

Natpisi u medijima o otkriću fresaka prije 4 godine

U trogirskoj kući Barbieri, na Obrovu, prije četiri godine prilikom preuređenja potkrovlja zgrade koju je kupio Tamas Aron Veress iz Mađarske, otkriveno je deset fresaka, oslikanih stropnih pločica s prikazima različitih alegorijskih figura koje je vlasnik potom darovao Muzeju grada Trogira.

Tijekom 2018. godine freske su restaurirane, a od nedavno u svoj svojoj ljepoti predstavljene su u stalnom postavu Muzeja grada Trogira. 

Evo što nam je o restauraciji kazala ravnateljica muzeja Fani Celio Cega:

Fani Celio Cega

Preuzmite datoteke

Fani Celio Cega 14,6 MB

Komentari