Općina Lećevica suzdržana oko Regionalnog centra

Općina Lećevica suzdržana oko Regionalnog centra

Google pogled na područje općine Lećevica

Iako je Općina Lećevica podržavala izgradnju Regionalnog centra za gospodarenjem otpadom u Lećevici, nedavno su se općinski vijećnici ogradili od podrške tom projektu. Zašto? Čujmo u razgovoru Denisa Šabića s načelnikom Općine Lećevica Antom Baranom, koji je 10 godina vodio taj centar u osnivanju:

Baran 1. dio

Baran 2. dio

Baran 3. dio

Komentari