Ostaci bora kao prirodna umjetnost

Ostaci bora kao prirodna umjetnost

U blizini Špinutskih vrata na Marjanu nalaze se ostaci od bure oborenog i naknadno ispilanog bora s jasno vidljivim donjim dijelom debla i mrežom razgranatih svojih velikih i malih žila koje nalikuju na neko lijepo i zanimljivo umjetničko djelo.

Očišćeni od trave i zemlje žile pokazuju svu prirodnu raskoš u snalaženju i uvlaćenju u sve prisutne rupe i napukline u kršu Marjana u želji da dođu do vode te da se snažno usidre štiteći visoki bor od obaranja pri naletima jake bure i juga.

Konfiguracija panja bora sa žilama podsjeća sa stražnje strane na veliku hobotnicu, a s prednje strane na plivača koji pliva leptirovim stilom. Djeca s roditeljima rado ga posjećuju i slikaju se s ovim prirodnim fenomenom koji im pomaže da uče kako se visoki bor hrani i održava na jakom vjetru.

Da bi se panj i žile sačuvali od propadanja zbog kiše, volonteri su premazali drvo lakom, a naknadno i naračastim sprejom za još bolju zaštitu i uočljivost posjetiteljima.

 

Komentari