Pad zaposlenosti - 28.817 nezaposlenih

Pad zaposlenosti - 28.817 nezaposlenih

U 2020., obilježenoj pandemijom koronavirusa, obveznici iz sustava fiskalizacije sa sjedištem u Splitsko-dalmatinskoj županiji izdali su računa u vrijednosti nešto većoj od 14 milijardi kuna, što je za 18,8 posto manje u odnosu na 2019. godinu,

kada je vrijednost fiskaliziranih računa iznosila 17,3 milijarde kuna - navodi se u analizi Županijske komore Split. Samo u prosincu prošle godine fiskalizirano je računa u vrijednosti nešto većoj od milijardu kuna, što u odnosu na prosinac 2019. predstavlja pad od gotovo 9 posto.

Pad vrijednosti fiskaliziranih računa u prosincu su zabilježile sve djelatnosti u županiji, osim djelatnosti trgovine na veliko i malo, popravka motornih vozila i motocikla koja je zabilježila rast od 1,8 posto i djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi s rastom od 2,9 posto u odnosu na prosinac 2019.

Najveći pad vrijednosti fiskaliziranih računa u prošlom mjesecu, u odnosu na prosinac 2019., veći od 60 posto, bio je u djelatnostima pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane (pad od 84,6 posto), administrativnim i pomoćnim uslužnim djelatnostima (pad od 69,9 posto), građevinarstvu (pad od 69,7 posto) te poslovanju nekretninama (pad od 61,3 posto).

Kada se promatra na razini cijele prošle godine vrijednost fiskaliziranih računa poreznih obveznika sa sjedištem u Splitsko-dalmatinskoj županiji, u odnosu na 2019., vidljivo je da su sve djelatnosti u županiji zabilježile pad broja i vrijednosti fiskaliziranih računa.

Pritom su najmanji pad na godišnjoj razini, manji od 10 posto, zabilježile djelatnosti informacija i komunikacija (pad od 1,7 posto), rudarstva i vađenja (pad od 3,8 posto), trgovine na veliko i malo, popravka motornih vozila i motocikla (pad od 6,8 posto) te djelatnost zdravstvene zaštite i socijalne skrbi (pad od 7,7 posto). Budući da je u trgovini najveći broj i vrijednost izdanih računa te da je po osnovnim pokazateljima trgovina najznačajnija djelatnost u strukturi županijskog gospodarstva, vrlo je bitno da je pad u ovoj djelatnosti jednoznamenkast (ispod 10 posto).

S druge strane, najveći pad vrijednosti fiskaliziranih računa u prošloj u odnosu na 2019. godinu, veći od 50 posto, zabilježen je u djelatnosti umjetnosti, zabave i rekreacije (pad od 65,7 posto), administrativnim i pomoćnim uslužnim djelatnostima (pad 62,3 posto), prijevozu i skladištenju (pad od 58,2 posto), poslovanju nekretninama (pad od gotovo 58 posto), građevinarstvu (pad od 52,6 posto) te djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane (pad od gotovo 51 posto). S obzirom na ulogu i važnost turizma za županijsko gospodarstvo, pad na godišnjoj razini veći od 50 posto u ovoj djelatnosti bitno utječe na opću gospodarsku sliku županije.

Ukupan broj registriranih nezaposlenih osoba krajem prosinca prošle godine iznosio je 28.817 nezaposlenih osoba, što je 23,3 posto više u odnosu na prosinac 2019. godine (odnosno 5.446 više nezaposlenih) te 4,3 posto više u odnosu na studeni 2020.

Analizu poslovanja za prosinac i 2020. godinu Županijska komora Split je izradila na temelju podataka Porezne uprave Područnog ureda Split i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje Područne službe Split. 

Komentari