Plaža kod Omiša zatrpana zemljom

Plaža kod Omiša zatrpana zemljom

Jedan naš slušatelj poslao nam je fotografije uništavanja prirodne plaže na Omiškoj rivijeri. Naime, na cijelu plažu prije tunela istočno do Omiša nasuta je zemlja, uz nepoštivanje zakona o pomorskom dobru koji nalaže da se se smije graditi 8 metara bliže od najviše izmjerenog vodostaja mora.

Prema riječima djelatnika campa Sirena, radove je naručio Grad Omiš, čime se onemogućuje kupačima pristup plaži u cijeloj dužini, a time se uništava i podmorski život. Očekujemo očitovanje mjerodavnih službi.

Komentari