Poštanska marka s crkvom sv. Nikole na otoku Visu

Poštanska marka s crkvom sv. Nikole na otoku Visu Poštanska marka s crkvom sv. Nikole na otoku Visu

Hrvatska pošta pustit će u optjecaj 26. studenog 2020. nove prigodne poštanske marke s motivima iz crkve sv. Nikole na Visu koji prikazuju anđela nad Betlehemom i božićne jaslice. Autorica prigodnog izdanja je Alenka Lalić, dizajnerica iz Zagreba, a autor fotografija Marko Vodanović.

Nominalna vrijednost maraka iznosi 3,30 kuna, a svaki motiv otisnut je u 250.000 primjeraka. Marke su izdane u arku od 12 maraka (anđeo nad Betlehemom) te u arku od 20 maraka i karnetu od 10 samoljepljivih maraka (božićne jaslice). Hrvatska pošta izdala je i prigodnu omotnicu prvog dana (FDC).

Komentari