Potpora studentima iz programa ERASMUS+studija

Potpora studentima iz programa ERASMUS+studija

Banovina

U akademskoj 2018./2019. godini Grad Split će pružati financijsku potporu studentima iz programa ERASMUS+studija i to za naknadu dijela troškova putovanja za studijski boravak u inozemstvu u najvišem iznosu do 2.000 kuna netto po studentu. Detaljnije na Službenim stranica Grada Splita (www.split.hr)

u rubrici Natječaji i oglasi. 

Student treba ispuni slijedeće uvjete kumulativno:

- da je ostvario pravo na mobilnost sukladno Odluci o odabiru kandidata za mobilnost studenata u svrhu studija u okviru programa Erasmus + na Sveučilištu u Splitu

- da je student Sveučilišta u Splitu

- da ima prijavljeno prebivalište na području Grada Splita, najmanje tri godine do dana objavljivanja Poziva.

Prijava na ovaj Poziv podnosi se na obrascu koji se može predići na mrežnoj stranici ili u pisarnici Grada Splita svakog radnog dana od 8 do 15 sati.

rijava se upućuje preporučenom poštom na adresu Grad Split – Ured Grada, 21000 Split - Obala kneza Branimira 17, s naznakom „Prijava za dodjelu naknade dijela putnih troškova studentima iz programa ERASMUS+ studija ”, a može se i osobno predati u pisarnici Grada Splita na istoj adresi.

Rok za prijavu na Poziv je najmanje 30 dana od dana objave.

Uz ispunjeni obrazac Prijave, potrebna je slijedeća dokumentacija:

- preslika osobne iskaznice za podnositelja prijave

- potvrda o pohađanju/sporazumu/mobilnosti Erasmus +

- potvrda o statusu studenta na Sveučilištu u Splitu

- račun putnih troškova

Grad Split će imenovati Povjerenstvo koje će izvršiti provjeru ispunjavanja uvjeta za dodjelu naknade i utvrditi redoslijed prijava na Poziv. Rang lista će biti objavljena na Službenim web stranicama Grada Splita.

Sa Studentima ili s roditeljima studenata Grad Split će potpisati Ugovor o financijskoj potpori, a povrat sredstava će tražiti u slučaju kada utvrdi da student:

-nije realizirao studijski boravak utvrđen ugovorom

-nije utrošio sva odobrena sredstva;

-dodijeljena sredstva nije koristio namjenski.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komentari