Povlačenje proizvoda sa tržišta

Povlačenje proizvoda sa tržišta

Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu obavještava o opozivu proizvoda robne marke Trousseau, oznake barkoda 3700810900145, proizvođača iz Portugala, radi utvrđene povećane količine olova u materijalu od kojega su posude izrađene što može predstavljati opasnost za zdravlje ljudi.

Riječ je o metalnim posudama za ulje i ocat. 

Komentari