Predavanje o pomorskoj baštini

Predavanje o pomorskoj baštini

Općinska knjižnica „Hrvatska čitaonica“ u Bolu organizira u ponedjeljak, 6. kolovoza 2018., predavanje „Ne doj muoru da hi poguco“ dr. sc. Jakova Karmelića o pomorskoj nematerijalnoj baštini. Saznat ćemo više o drvenoj brodogradnji i tradicijskim zanatima, običajima prilikom porinuća,

ukrašavanju barki, mašćenju mreža, ždrijebanju (bruškitu) za ribolovne pošte, pozdravljanju brodova, religioznim običajima pomoraca...

Tom će prigodom ravnateljica knjižnice Jadranka Nejašmić predstaviti snimke scene blagoslova ribara, mreža i brodova na Tijelovo, snimatelja i redatelja Šime Strikomana. To je deseta snimljena scena u sklopu projekta „Terra Croatica – Bročko blogo“.

 

 

 

.

Komentari