Problemi u hidroelektrani Zakučac

Problemi u hidroelektrani Zakučac

U hidroelektrani Zakučac (na rijeci Cetini kod Omiša), danas je oko 4 sata, prilikom pražnjenja tlačnog cjevovoda agregata uslijed kvara došlo do prodora vode na dijelu turbinskog kata u strojarnici zbog čega je obustavljen rad HE Zakučac.

Unatoč obustavljanju rada HE Zakučac, HEP je osigurao dovoljne količine energije pojačanim radom vlastitih izvora, a dio će osigurati nabavom na tržištu te se ne očekuju nikakvi problemi u opskrbi kupaca.

HEP poduzima sve aktivnosti sanacije stanja i dovođenja HE Zakučac u pogonsko stanje.

Zbog kvara će se od danas, 8. srpnja u 12 sati, nizvodno od brane Prančevići ispuštati do 50 prostornih metara (m3) vode umjesto uobičajenih 8 m3/s vode, i to na cijelom profilu rijeke Cetine na relaciji brana Prančevići - Čikotina lađa - Blato na Cetini - hidroelektrana Kraljevac - Penšići - Radmanove mlinice - Omiš. Stoga pozivamo tvrtke, udruge, građane, izletnike, rekreativce i druge korisnike sportskih i izletničkih sadržaja (rafting, kanjoning itd.) na tom dijelu Cetine na oprez i poduzimanje mjera zaštite sigurnosti ljudi.

Komentari