Projekt Centra u Lećevici će se mijenjati

Projekt Centra u Lećevici će se mijenjati

Foto: Tomislav Lerotić

Ministar zaštite okoliša Slaven Dobrović danas je u Omišu potvrdio da će se dosadašnji projekt izgradnje Centra za gospodarenje otpadom u Lećevici revidirati jer ne odgovara novim smjernicama EU o zaštiti resursa i održivom razvoju.

Rekao je i da Split kao i Zagreb ima loše rezultate odvojenog prikupljanja otpada i da nova politika uključuje odgovornost pojedinaca kao i lokalne uprave i samouprave, sve do razine države. Vjeruje da ćemo unatoč kašnjeenju, do 2018. godine puno toga popraviti i napraviti.

Komentari