Put križa u čakavskom sonetnom vijencu

Put križa u čakavskom sonetnom vijencu

Put križa u Selcima na Braču

Muka Gospodina Našega Isusa Krista na Veliki petak opjevana je u brojnim narodnim i autorskim pjesmama. Čakavski pjesnik i muzikolog Siniša Vuković napisao je sonetni vijenac o 14 postaja Križnog puta u jedanaestercu, sa završnim magistralnim akrostihom: KRISTE SMILUJ SE!

Taj je autor, sakupljač izdanja Biblije na svim jezicima, već prepjevao četiri Evanđelja iz Novog zavjeta na zavičajni čakavski idiom.

U polusatnoj emisiji slušamo stihove koje nam kazuje autor Siniša Vuković, popraćene napjevima Velikog tjedna koje pjevaju Župni mješoviti zbor Krista Kralja i Pučki pivači iz Selaca na otoku Braču, koji su objavljeni na trostrukom nosaču zvuka.

 

 

Put križa Siniše Vukovića

Komentari