Rad gradske uprave Grada Solina

Rad gradske uprave Grada Solina

Zbog pogoršane epidemiološke situacije i sprječavanja daljnjeg širenja zaraze koronavirusom Covid – 19, rad gradske uprave Grada Solina od 2. rujna 2020. godine organizira se na sljedeći način: rad službenika i namještenika organizira se u smjenama od 7 do 13 i od 13,30 do 19,30 sati...

- stranke mogu komunicirati sa službenicima telefonom ili elektroničkom poštom

- blagajna i protokol ne rade do daljnjeg (sve dok se ne poboljša epidemiološka situacija), a pošta se može dostavljati isključivo preko poštanskog ureda

Komentari