Radovi u moru

Radovi          u         moru

Podvodni radova na glavnom ispustu kanalizacijskog kolektora u mjestu Podgora, predio Sutikla odvijat će se svakodnevno do 16. ožujka 2019, u vremenu od 8 do 16 sati. Oprezno plovite u tom akvatoriju koje je označeno crvenim i žutim signalnim plutačama.

Komentari