Rekonstrukcija ceste od Strožanca do Žrnovnice

Rekonstrukcija ceste od Strožanca do Žrnovnice

foto:Rade Popadić(Dalmacija danas)

Danas počinje rekonstrukcija županijske ceste od Strožanca do Žrnovnice. Županijska cesta ŽC6142 jedna je od najprometnijih cesta s prosječnim ljetnim dnevnim prometom od 14.000 vozila. Ovim projektom će se izgraditi nogostupi, autobusna ugibališta i javna rasvjeta

Riješit će se odvodnja oborinskih voda, a dijelom će se rekonstruirati i postojeća vodovodna, telekomunikacijska i elektromreža. Zbog kvalitetnije pripreme i usklađivanja svih dijelova projekta, postupaka ishođenja lokacijske i građevinske dozvole s brojnim žalbama, zaštite arheološkog lokaliteta Zmijski kamen, rješavanja imovinsko-pravnih odnosa i provođenja postupaka javne nabave, početak radova se čekao dulje no što je bilo očekivano. Uz Županijsku upravu za ceste Split investitori su i Općina Podstrana, Hrvatska elektroprivreda te Vodovod i kanalizacija Split. Ukupna vrijednost investicije, zajedno s troškom vezanim za rješavanje imovinsko-pravnih odnosa, svim instalacijama, arheološkim i stručnim nadzorom te PDV-om, je oko 19 milijuna kuna. Županijska uprava za ceste osigurala je i 5 milijuna kuna iz sredstava Ministarstva unutarnjih poslova, iz Nacionalnog programa sigurnosti cestovnog prometa 2014. – 2020. Zbog značenja ove prometnice Splitsko-dalmatinska županija ju je uvrstila među prioritetne cestovne projekte koje Županijska uprava za ceste Split mora realizirati, jer je riječ o glavnoj alternativnoj poveznici između Splita i Omiša. Glavni nositelj izrade projektne dokumentacije je tvrtka GEOPROJEKT d.d., izvođač radova je Poduzeće za ceste Split d.d., a stručni nadzor će vršiti tvrtka INSTITUT IGH d.d. Ugovoreni rok izgradnje je 9 mjeseci (ne računajući prekid tijekom turističke sezone). Zbog važnosti prometnice, radovi će se izvoditi uz odvijanje prometa regulirano privremenom prometnom signalizacijom, pa molimo sve sudionike u prometu na strpljenje i pojačan oprez. Ova cesta je nastavak dosadašnjih ulaganja Županijske uprave za ceste u prometni pravac koji je alternativa Jadranskoj magistrali. ŽUC je do sada rekonstruirao cestu od Žrnovnice do Tugara, kroz Srinjine, pripremio projektnu dokumentaciju za obilaznicu Žrnovnice, a koju je predao Gradu Splitu i izrađuje projektnu dokumentaciju za rekonstrukciju ceste kroz Tugare u duljini oko 5,5 km. Nakon završetka radova dobit ćemo modernu prometnicu, opremljenu svom potrebnom infrastrukturom, nogostupom, autobusnim ugibalištima i javnom rasvjetom

Komentari