Samardžić ne odustaje od projekta Ćipiko

Samardžić ne odustaje od projekta Ćipiko

Nakon što su jučer započeli radovi na uklanjanju dijelova obnovljene kule Ćipiko u Kaštel Novom, danas je na traženje investitora - tvrtke Ćipiko Ante Samardžića - na teren izašao sudski vještak kako bi utvrdio trenutno stanje objekta.

 

No, zbog proceduralne pogreške na teren je izašao sudski vještak koji je već radio na tom slučaju, što se, prema obrazloženju nazočnog suca kosi sa zakonskim propisima, pa vještačenje nije obavljeno. Drugo bi se trebalo održati za desetak dana. Investitor Ante Samardžić kaže da se tako nešto nije događalo ni u vrijeme rata te je prozvao  nadležne u Ministarstvu graditeljstva i kulture, optužujući ih za opstruiranje projekta.

 

Samardžić tvrdi da mu nikada nisu izdali konačni akt za dozvolu građenja iako je cijeli projekt rađen u skladu sa studijom rekonstrukcije, konzervatorskim elaboratom i projektom ovlaštenog projektanta. Kaže da tvrtka Ćipiko nikada od nadležnih nije dobila niti jedan akt iz kojeg bi bilo vidljivo što je problematično u obnovi kule te što će se rušiti. Od projekta, koji teži 20 milijuna eura neću odustati jer drugog izbora nemam, kazao je Samardžić te najavio pravnu bitku protiv odgovornih osoba.

Ante Samardžić

Preuzmite datoteke

Ante Samardžić 5,9 MB

Komentari