Sedmi zbornik o čuvanju zavičajne baštine

Sedmi zbornik o čuvanju zavičajne baštine

Udruga za očuvanje kulturne baštine Slivno i Zavičajna eko-udruga Ričice priređuju predstavljanje zbornika radova "Zavičajna baština - Problemi i perspektive u upravljanju baštinom" u kojemu je objavljeno dvadesetak tekstova o čuvanju baštine u Zabiokovlju.

Najviše je tekstova o vodi i imotskim jezerima, a u prilogu Etnobisernica su radovi učenika osnovnih škola iz Ciste Velike, Lovreća, Prološca, Runovića i Zagvozda.

O sedmom zborniku "Zavičajne baštine" govorit će prof. dr. sc. Mladen Parlov, prof. dr. sc. Anđelko Mrkonjić, prof. dr. sc. Lidija Petrić, prof. dr. sc. Ivan Pavić i doc. dr. sc. Vedrana Šuvar.


Predstavljanje će biti u srijedu 24. listopada 2018. u 18 sati u dvorani Dominikanskog samostana (Hrvojeva 2) u Splitu.

Komentari