Skup o balkanskoj divokozi na Biokovu

Skup o balkanskoj divokozi na Biokovu

Javna ustanova „Park prirode Biokovo“ u suradnji s Agronomskim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu, Zavodom za ribarstvo, pčelarstvo, lovstvo i specijalnu zoologiju organizira međunarodni Znanstveno-stručni skup „Status balkanske divokoze u RH s posebnim osvrtom na Biokovo“ 1. i 2. listopada.

Prvi dan konferencije održat će se u Aparthotelu Miramare u Makarskoj s početkom u 10 sati, a drugi dan konferencije planiran je terenski obilazak Biokova.

Budući da su na području Parka prirode Biokovo rađena znanstvena i stručna istraživanja divokoze, želja je organizatora da se na ovoj konferenciji znanstvenoj i stručnoj zajednici te zainteresiranoj javnosti predstave neka novija značajnija istraživanja o divokozi kako na području Parka prirode Biokovo, tako i na području Republike Hrvatske te u inozemstvu.

Divokoza je autohtona vrsta u RH i istaknuti dio njezine prirodne baštine. Genetske analize jasno ukazuju na postojanje alpske i balkanske podvrste divokoze u RH, no balkanska divokoza službeno nije prepoznata iako se nalazi na području Biokova i Dinare. S obzirom na potencijal staništa, brojnost balkanske populacije divokoze izrazito je malena. Uzimajući u obzir negativni utjecaj raznih prirodnih i antropogenih čimbenika, populaciji su potrebne kvalitetnije mjere zaštite u svrhu očuvanja podvrste.

Populacija balkanske divokoze (Rupicapra rupicapra balcanica) u Parku prirode Biokovo smatra se stabilnom i vijabilnom, a procjena njezine brojnosti je oko 400 jedinki. Biokovska populacija Balkanske divokoze posebno je značajna stoga je potrebno posvetiti posebnu pažnju njenom očuvanju. 

Na konferenciji se očekuje oko 70 sudionika iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Slovenije i Italije.

Oko 400 divokoza na Biokovu danas

Na Biokovu, od naseljavanja do danas najveći broj divokoza je zabilježen 1990. od oko 1100 jedinki, a danas se broj prepolovio i procjenjuje se na 350-400 jedinki. Najveći pad zabilježen je u godinama Domovinskog rata, a glavni razlog je broj predatora-vukova kao i nekontroliran lov u tim godinama, kazao je ravnatelj Parka Prirod Biokovo Slavo Jakša na Znanstvenom skupu u Makarskoj o statusu balkanske divokoze.

Inače u Hrvatskoj postoje 4 staništa gdje ova vrsta obitava uz Velebit i predjele Gorskog Kotara i Dinare je Biokovo, koje je idealno stanište za divokozu budući ima naročito izraženu mogućnost vertikalne migracije. Biokovo ujedno predstavlja jedinstveno izolirano područje s najbrojnijoj populacijom divokoza u Hrvatskoj.

Komentari