Skup o digitalizaciji pisane baštine

Skup o digitalizaciji pisane baštine

ICARUS Hrvatska u suradnji s konzorcijem ICARUS (International Center for Archival Reaserch / Međunarodni centar za arhivska istraživanja), Državnim arhivom u Splitu i drugim partnerima organizira 4. dane ICARUS-a u Hrvatskoj pod nazivom European archival landscape: Reaching out for new horizons.

Na skupu, koji će se održati u Trogiru, Hotel Medena, 14. - 16. ožujka 2018. godine, bit će predstavljena djelatnost ICARUS-a i njegovih članova kroz raznovrsne aktivnosti na digitalizaciji i zaštiti pisane baštine u okviru tekućih arhivskih projekata i programa diljem Europe, uključujući co:op i digitalne platforme Monasterium, Topotheque i Matricula te najnovije inicijative poput European Flagship projekta Time Machine.

Također će biti predstavljane i aktualne međunarodne teme, s naglaskom na Europski arhivski portal i EURBICA aktivnosti, kao što su Safe Havens for Archives at Risk i zajednička arhivska baština i druga otvorena pitanja vezana uz digitalnu baštinu, korištenje digitalnih informacija, otvaranje AKM ustanova te raznovrsni interdisciplinarni portali i projekti s područja kulture i znanosti.

Sudjelovanje u radu skupa je besplatno, a osim mogućnosti praćenja programa sudionicima će biti osigurani radni ručkovi i svečana večera. Program skupa će se odvijati na hrvatskom i engleskom jeziku. Pozivamo sve zainteresirane za izlaganja da dostave prijedloge koji uključuju: ime i prezime, ustanovu zaposlenja te naziv i sažetak izlaganja na e-mail: info.icarushr@gmail.com do 15 siječnja 2018. Pozivamo vas dan nam se pridružite u Trogiru i Splitu i molimo vas da o skupu obavijestite sve potencijalno zainteresirane kolege. Prijave za sudjelovanje na skupu s navedenim imenom i prezimenom te ustanovom zaposlenja, kao i sve dodatne upite molimo dostavite na e-adresu: info.icarushr@gmail.com..

Komentari