Slatki život Karađorđevih financa

Slatki život Karađorđevih financa

U trećem nastavku iz feljtona profesora Frane Barasa "Listajući stare splitske novine" objavljujemo vijesti o slatkom i raskalašenom životu Karađorđevih financa iz 1926. godine.

Glavnog urednika Novog doba Vinka Kisića (1879.-1928.) državno je Odvjetništvo često tužakalo zbog nekog objavljenog članaka. Ovom prilikom podsjetit ću na uzbudljiv i slikovit slučaj "klevete državnih organa" (financijskih stražara) putem štampe. Događaj zorno svjedoči o "radostima suživota" hrvatskog pučanstva sa žandarima i financima Kraljevine SHS... Sve je počelo bezazleno, Novo doba 8. svibnja 1926. objavljuje u Gradskoj kronici kratku vijest:

   "Finansijski stražari koji piju po 4 i pol litre vina na glavu i maltretiraju seljake: Danas je došao u Split Stipan Radun pok. Marina, težak iz Slatina i seoski rondar, te prijavio vlastima da su prekjučer u 6 sati došla u Slatine dva finansijska stražara iz Trogira i od 6-12 sati u dvije slatinske krčme popili devet litara vina. Kad su se tako napili izišli su — priča rondar Radun — u selo i počeli zadirkivati seljake. Došli su i pred njegovu kuću i tražili od njega da im dade duvana da puše. On im je odvratio da nema. Dok su se s njim prepirali oko njih se okupilo četerdesetak Slatinjana i tu im je Luca Radun pok. Lovre predbacila da su njihovi drugovi lanjske godine tjerali goli njezinu kćer Dujku na glavi Čiova. Oni su odvratili da je njima to dozvoljeno, a onda im je Radun predbacio da je to protuzakonito. Kad je to rekao, stariji je navalio na njega, uhvatio ga za grlo i rasparao mu košulju. Nadalje su uperili na njega puške i htjeli ga tući i voditi u Trogir. To nisu dozvolili seljaci, tako da su ga ostavili na miru i pošli teturajući prema Trogiru. Došao je u Split da ih prijavi vlastima. "

      Povodom ove kratke vijesti viša financijska vlast zatražila je od državnog Odvjetništa podizanje optužnice protiv Stipe Raduna zbog "klevete putem štampe". Međutim, prilikom postupka utvrđeno je da Radun nije napisao tu vijest niti je predao novini, već da je samo slučaj prijavio vlastima... Nakon toga Odvjetništvo tuži urednika Kisića po 01. 54 zakona o štampi (uvrede i klevete javnim službenicima). Sudski proces odvijao se 11. kolovoza 1926. Prenosim nekoliko odlomaka iz iscrpnog izvještaja koji je sutradan objavilo Novo doba:

ISPITIVANJE SVJEDOKA

      "S t i p a n   R a d u n,  rondar iz Slatina, priča kako su dne 6. maja došla iz Trogira dva finans. stražara. Razgovarali su se s njime pitajući ima li duhana. Skupilo se svijeta naokolo. U razgovoru potužila se Luca ud. Radun da su lani na Čiovu neki finans. stražari, bez mundira, postupali nedolično s njezinom kćerkom, a kad joj pritekoše u pomoć njezina majka i brat, na brata su navalili kao vuci, a njoj zaprijetili da će je utopiti. Na to je upao jedan od ove dvojice finans. stražara riječima: »Pa što bi bilo da su ti kćer... a tebe utopili? Mi smo službeni ljudi, mi možemo da radimo što hoćemo." Svjedok je na to primjetio, da ne smiju sve što hoće, jer da i za njih vrijedi zakon.

- Mi smo službeni ljudi! 

- I ja sam službeni čovjek! - odgovorio im je svjedok, - i ja sam se zakleo dva puta Nj. Veličanstvu Kralju. 

Dalje priča da ga je jedan finans. stražar uhvatio za grlo i poderao mu košulju. Nastala je gužva. Žene su se uplašile i stale vikati: zašto ubijati čovjeka? Fin. stražarl su uperili bajunete protiv njega i zahtjevali da ide s njima u Trogir. On je odgovorio da hoće ako ga budu pratila dva rondara. Inače da ne će, jer se bojao da ga ne bi putem izudarali. Umiješao se svijet i pustili ga. Finans. stražarl bili su pijani i teturali se. Jeli su ribe kod Marina Domića i kasnije pili kod Petra Nakira. Čuo je da su bili popili 8 litara. Sutradan je svjedok pošao u Split i prijavio slučaj na državnom redarstvu. U novine on nije pisao.

      J e r k o   I v a n č i ć,  finans. stražar, rodom Iz Imotskog, kaže da su se on i njegov drug Martinac ponašali pristojno. Pojeli su ribe kod Nakira i popili kavu. Kasnije su pošli u neku drugu krčmuu i pili, ali malo. Bilo ih je ukupno sedam: dva finan. stražara, dva žandarma, glavar i još dva seljaka. Ukupno su popili 3 do 4 litre. On uopće nije pio vina jer je bolestan, pa mu je liječnik zabranio. Kad su kasnije izišli vani, izazivao ih je Stipan Radun i njegova žena. Oni su reagirali, ali nije istina da ga je uhvatio za grlo i poderao košulju. Radi uvreda htio je da odvede Raduna u Trogir, ali je popustio na intervenciju glavara.

- Dakle vi niste pili vina? - pita ga predsjednik.

- Ne, ja sam pio samo vodu.

J o s i p   M a r t i n a c, finans. stražar rodom iz Trilja, kaže da ih je Radun napao. Nije ga nitko tukao.

- Jeste li u krčmi pili? - pita predsjednik.

- Jesmo, ali malo, najviše po četvrt i po na glavu.

- A je li pio vaš drug Ivančić?

- Jest.

      P e t a r   A n d r i j o l i ć, seoski glavar, starac od 74 god., ali još krepak, priča kako su onoga dana došli finans. stražarl. Pozvali su i njega u krčmu. Pio je s njima »iz kreance«. Svi su pili vino s vodom. Ne može po duši reći da li su bili pijani. Kako je »barufa« nastala, on ne zna, jer nije bio prisutan.

      L u c a  ud. R a d u n  priča što se desilo njoj i njezinoj kćerci na glavi od Čiova. Dva finans. stražara, bez mundira, u gaćicama, napali su njezinu kćerku da je tobože pretraže. Kćerka je vikala: »Ja se volim baciti u more nego dati vama u ruke!" Svjedokinja i sin joj pritrčaše u pomoć. Na sina su joj onda jurnuli, a njoj rekli da će je utopiti. Kad su došla dva finans. stražara iz Trogira ona im se žalila što im se lani dogodilo i kazivala im da ne valja tako postupati s narodom. Jedan od ove dvojice odgovorio joj je ružno.

- Što je odgovorio? - pita predsjednik

- Da prosti vaš časni obraz, rekao mi je: "Da su ti kćer... pa što bi joj bilo?"

Onda se upleo – priča dalje svjedokinja – Stipan Radun i zamjerio im da oni ne smiju tako da čine ni da govore. Finans. stražari napali su na njega, jedan ga uhvatio za grlo, poderao mu košulju. Isukrst ga je spasio što nije išao s njima u Trogir. Tko zna što bi mu bilo dogodilo!

      A n d r i j a   Š k r o b i c a  potvrđuje što je kazala udovica Radun. Čuo je i vidio. Poslije prvog rječkanja finans. stražari bili su pošli, a onda se poslije kakovih 50 koračaja ponovno vratili te napali Raduna, te uperili pušku na njega. Teturali su se kao pijani.

      D u j e   S k o k o  Ivanov priča slično. Na tužbe udovice Radun oni su joj odgovorili, da je njima "sve slobodno". Finans. stražari pošli su, a onda su se povratili i napali na Raduna.

- Jesu li finans. stražari bili pijani? - pita Predsjednik.

- Jesu, obadva su 'ševali'.

      M a r i n   L u l i ć  slaže se s gornjim iskazima. Bili su finans. stražari pijani. Išli su "svaki korak zidu tamo zidu amo". Kada su odgovorili ud. Radun da oni smiju onako postupati, Stipan Radun im je rekao da ne smiju jer da ima "suda za civile kao i za oružane". Na to mu je jedan finas. stražar kazao:

- Jesi mudra glava.

Poslije toga su pošli, a onda se vratili i napali Raduna. Nije htio da ide s njima u Trogir. Kazao je:

- Čast Nj. Veličanstvu, Državi i zakonu, ali ja ne idem s vama, ako ne dođu i rondari!"   

      Da ne duljim, poslije završnih govora tužitelja i branitelja "Sudbeni Dvor" se povukao i "nakon oduljeg vijećanja" vratio se te je  predsjednik pročitao osudu kojom se "u ime NJ. Veličanstva urednik  r i j e š a v a  o d   o p t u ž b e  na temelju $ 250 br 1 K.P."

      Na kraju, čini mi se da bi ovaj novinski izvještaj mogao poslužiti kao inspirativna podloga sinopsisu / scenariju jedne epizode neke buduće 'malomišćanske nizanke' o 'radostima suživota' između dalmatinskog pučanstva i službenih organa u davnim danima Karađorđeve Jugoslavije...

Frano Baras

Komentari