Split riješio 9,45 % zahtjeva za legalizaciju

Split riješio 9,45 % zahtjeva za legalizaciju

Na danas održanoj konferencije za medije ministrica Anka Mrak Taritaš predstavila je podatke riješenosti zahtjeva za izdavanjem rješenja o izvedenom stanju sa danom 31. listopada 2013. Najviše je riješeno zaprimljenih zahtjeva za legalizaciju u Makarskoj - 17,21 %, slijede grad Split 9,45 %, Kaštela 9,05 %, Trogir 8,46 %, a na razini Splitsko-dalmatinske županije - 11,33 %.

Podaci su objavljeni u Registru broja riješenih predmeta koji se nalazi na službenoj web stranici Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja: http://www.mgipu.hr/default.aspx?id=15069. Iz podataka proizlazi da je s 31. listopada 2013. riješeno 6,97% podnesenih zahtjeva tj. 57.337 od ukupno podnesenih 822.335. U Registru su objavljeni podaci o riješenosti predmeta za svaki od 53 upravna županijska i gradska upravna odjela koji provode postupak legalizacije.  

 

Ministarstvo je radi lakšeg praćenja tijeka legalizacije izradilo web aplikaciju pomoću koje će se preko Interneta od 1. prosinca 2013. moći pratiti rješavanje zahtjeva u realnom vremenu. U web aplikaciju upisuju se podaci o podnositelju zahtjeva, zgradi koja se ozakonjuje, naknadi za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru te podaci o izrađivačima dokumentacije koja se prilaže uz zahtjev. Rješenja o izvedenom stanju prenijet će se u Informacijski sustav prostornog uređenja i na taj način trajno koristiti. Najveći dio podataka iz baze koristiti će županijskim i gradskim tijelima nadležnim za izdavanje akata za gradnju. Dio unesenih podataka bit će koristan Građevinskoj inspekciji, a dio podataka koristit će i Porezna uprava Ministarstva financija.

 

Ministrica je najavila da će Ministarstvo sa svojom Agencijom za ozakonjenje bespravne gradnje temeljem podataka iz web aplikacije pratiti rad upravnih odjela i preuzimati predmete na rješavanje iz onih upravnih odjela koji ne budu u stanju rješavati predmete u odgovarajućoj dinamici sami. Cilj je do kraja godine dostići 20% riješenosti zahtjeva. One županije i gradovi koje već danas imaju riješeno 12,13, 14% moći će bez većih problema postići taj postotak a oni koji su tek na 2% imaju veliki izazov pred sobom. Ministarstvo želi ujednačiti stanje riješenosti predmeta na cijelom teritoriju Države da se ne bi dogodilo da neki građani moraj čekati na svoje rješenje 15 godina.

 

Za rad Agencije neće se trebati osigurati dodatna sredstva iz proračuna jer je Zakonom propisano da se 20% iznosa naknade izdvaja za rad upravnog odjela koji je predmet riješio. Ta sredstva, ako županijski odnosno gradski upravni odjel ne riješe predmet i preuzme ga Država, idu Državi. Na upit novinara hoće li biti sankcija za one županijske i gradske upravne odjele i djelatnike koji ne budu rješavali predmete na vrijeme ministrica je odgovorila da djelatnici županijskih i gradskih upravnih odjela za svoj rad odgovaraju županima i gradonačelnicima.

 

Komentari