Tečaj za solinske pčelare iz Melisse

Tečaj za solinske pčelare iz Melisse

Joško Crmarić

Pčelinji med je božanski proizvod koji se ničim ne može popraviti, dodavanjem bilo kojeg sastojka njegove se prirodne odlike mogu samo pokvariti. Pčele su veoma važne i za oprašivanje biljki i voćki pa zabrinjavaju najnoviji podaci da se zbog uporabe pesticida u poljoprivredi, ili povećavanjem zračenja raznih tele-odašiljača smanjuje broj pčela na svijetu. Stoga valja podržati sve pčelare, a zahvaljujući raznolikosti biljnog svijeta u Dalmaciji, imamo idealne uvjete za razvoj pčelarstva pa tako u Splitsko-dalmatinskoj županiji imamo 35 udruga pčelara, dok je u Hrvatski pčelarski savez učlanjeno 145 udruga sa 6500 pčelara, i njihov broj zadnjih godina raste. Tako je u proljeće ove godine u Solinu osnovana pčelarska udruga "Melissa" koja broji 23 člana, od kojih se njih 15 bavi pčelarstvom, a ovog mjeseca počet će i tečaj za nove članove koji će u 90 teorijskih i 50 praktičnih sati naučiti tajne proizvodnje meda. U razgovoru s Mladenom Vukovićem, o solinskoj udruzi "Melissa" govori njezin predsjednik Joško Crmarić, koji se sa pčelama druži već tri desetljeća:

Komentari