Tema dana - Regionalizacija Dalmacije?

Tema dana - Regionalizacija Dalmacije?

REGIONALIZACIJA Nakon što su u petak jednoglasno i unatoč stranačkim različitostima vijećnici Zadarske županije rekli ne regionalizaciji i pljeskom ustajući poručili u Dalmaciji ćemo se utopiti, jučer su protiv regionalizacije ustali i vijećnici Dubrovačko- neretvanske županije. I oni su usvojili Deklaraciju o položaju i regionalnom statusu svoje županije. Plaše li se Zadrani i Dubrovčani splitocentričnosti, kao što Splićani prigovaraju na zagrebocentričnost? Nakon što su svi u Hrvatskoj poručili politici hoćemo prirodnu podjelu Hrvatske na 5 prirodnih regija, nacrtom zakona o regionalnom razvoju predviđa se podjela na 4 planska područja: istočnu, zapadnu, središnju i južnu Hrvatsku. Što se krije iza zadarske i dubrovačke Deklaracije, plaše li se južni Hrvati da će Split postati centar moći, što se predviđa nacrtom zakona i što vi mislite o regionalizaciji Hrvatske - govorimo danas u Temi dana.

Komentari