Tribine Udruge Sunce

Tribine      Udruge      Sunce

Odvojeno prikupljanje otpada, sprječavanje njegova nastanka, kompostiranje i ponovna uporaba predmeta, teme su tribina Udruge za prirodu, okoliš i održivi razvoj Sunce koje su se održavale u prostorijama gradskih kotara i mjesnih odbora. Tijekom prosinca održat će se na tri lokacije:

  • MO Kamen, Sv. Mihovila 52, Kamen– 5. prosinca, u 18 sati

  • MO Stobreč (OŠ Stobreč), Ivankova 13, Stobreč - 10. prosinca,  u 17.30 sati

  • GK Grad, Bernardinova 1 – 11. prosinca,  u 18 sati 

Komentari