Trogir - problemi zbog puknuća vodovodne cijevi

Trogir - problemi zbog puknuća vodovodne cijevi

Zbog puknuća vodovodne cijevi u Trogiru – ul. Kralja Tomislava (od skretanja za „Brodotrogir“ do križanja sa Gundulićevom ulicom) kod kućnog broja 17, u tom je trogirskom predjelu prekinuta opskrba vodom. Pozicija puknute cijevi je u dvosmjernoj ulici čija je ukupna širina oko 5 metara.

Na toj lokaciji nastaju prometni čepovi ukoliko se pokušaju mimoići veća vozila te su mogući zastoji. Preporučeni smijer je preko Žednog. 

Radovi na iskopima, te otklanjanju kvara su u tijeku. 

Upozoravaju se potrošači da nakon ponovnog puštanja vode može doći do zamućenja dok se ne uspostave normalni uvjeti tečenja.

Preporučuje se u slučaju zamućenja ispustiti dio zamućene vode prije korištenja radi zaštite uređaja i aparata, uz napomenu da se radi o sanitarno ispravnoj vodi.

 

 

Komentari