U Splitsko dalmatinskoj županiji trebalo bi zatvoriti 9 škola

U Splitsko dalmatinskoj županiji  trebalo bi zatvoriti 9 škola

Ministarstvo obrazovanja najavljuje kako će radi racionalizacije, u Hrvatskoj čak 70 osnovnih škola s manje od pet učenika morati biti zatvoreno.

Podaci pokazuju da bi u Splitsko-dalmatinskoj županiji čak 9 škola trebalo ukinuti, ali takva sudbina mogla bi zadesiti još 59 škola s malim brojem učenika. No, hoće li to uistinu donijeti planirane uštede ili će dodatno opustošiti naša sela i mjesta?!
Prilog  Mirjane Maroević:

Komentari