Umro Domingo Mihovilović Tessier

Umro Domingo Mihovilović Tessier Umro Domingo Mihovilović Tessier

U Santiagu u Čileu u 95. godini života umro je književnik Domingo Mihovilović Tessier, pripadnik drugog naraštaja hrvatskih iseljenika u Čileu, podrijetlom iz Škripa na Braču. Bio je svestrani umjetnik, pisac priča i drama, filmski i kazališni glumac i redatelj, osnivač eksperimentalnog kazališta, sveučilišni profesor, povjesničar umjetnosti i čileanski akademik. Dobitnik je brojnh nagrada, među njima i odličje Danice Hrvatske s likom Marka Marulića. Nekoliko je puta posjetio Hrvatsku, gdje mu je prevedeno nekoliko priča i drama.

Komentari