Upis djece u prvi razred osnovne škole

Upis djece u prvi razred osnovne škole

Upravni odjel za prosvjetu, kulturu, tehničku kulturu i sport SDŽ provest će upis prema Planu upisa, sukladno odredbama članka 16. i 17. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12 i 86/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18 i 98/19) te

članka 5. Pravilnika o postupku utvrđivanja psihofizičkog stanja djeteta, učenika te sastavu stručnih povjerenstava (NN broj 67/14) u suradnji sa osnivačima osnovnih škola (Grad Split, Grad Makarska, Splitsko-dalmatinska županija) i osnovnim školama u SDŽ.

Prijava školskih obveznika vršit će se elektronskim putem na obrascu PRIJAVA za predupis na internetskoj stranici Upravnog odjela(www.dalmacija.hr) u vremenu od 10. do 20. veljače 2020. 

Prijavu je potrebno izvršiti prema upisnim područjima škola objavljenim na web stranici Upravnog odjela SDŽ i web stranicama osnovnih škola u SDŽ . 

Prijavu vrše:

Školski obveznici su:

- djeca rođena od 1. travnja 2013. do 31. ožujka 2014.,

- djeca rođena od 1. travnja 2014. godine do 31. prosinca 2014. za koju roditelji, odnosno staratelji žele ostvariti pravo na prijevremeni upis u prvi razred osnovne škole,

- djeca kojima je za šk.god. 2019./20. rješenjem odgođen upis u prvi razred osnovne škole,

- djeca koja trebaju privremeno oslobađanje od upisa u prvi razred osnovne škole

Nakon obavljene prijave djeteta Upravnom odjelu, roditelj odnosno staratelj obavezno se treba javiti školi u vremenu od 2. do 9. ožujka 2020. god.  god. radi dogovora o terminu testiranja djeteta, osim za područje Ispostave Makarska gdje će roditelj odnosno staratelj o istom biti obaviješten putem predškolskih ustanova.

Stručna povjerenstva predlažu raspored utvrđivanja psihofizičkog stanja djece i dostavljaju ovom Upravnom odjelu do 21. ožujka 2020. Isti će se objaviti putem medija, na internetskim stranicama Upravnog odjela i škola te na oglasnim pločama škola i zdravstvenih ustanova.

Potrebna dokumentacija: OIB, potvrda o pohađanju programa predškole, preslik domovnice i rodnog lista (vrijede bez obzira na datum izdavanja). Istu škola može pribaviti i sama elektroničkim putem.

Komentari