Urbana ekonomija, lučki i povijesni gradovi

Urbana ekonomija, lučki i povijesni gradovi

Međunarodni okrugli stol "Urbana ekonomija, lučki i povijesni gradovi" održava se u Splitu.

Međunarodni okrugli stol "Urbana ekonomija, lučki i povijesni gradovi" održava se u Splitu. Poticaj za organizaciju ovakvog stručnog skupa temelji se na spoznaji kako je problematika urbane ekonomije općenito nedovoljno afirmirana u sferi prostornog planiranja, a kulturni okvir  lučkih gradova bogatih graditeljskom baštinom nije dostatno valoriziran. Jedan od sudionika skupa je i naš poznati ekonomist Mladen Vedriš…

Komentari