Uređeno dječje igralište na Zvončacu

Uređeno dječje igralište na Zvončacu Uređeno dječje igralište na Zvončacu

Po nalogu Grada Splita i na traženje Gradskog kotara Meje, Parkovi i nasadi d.o.o. popravili su sprave za igru na dječjem igralištu na Zvončacu. Zavareni su novi metalni dijelovi koji su nedostajali, među kojima i glave dinosaura. Sve su sprave obojane te je postavljena

anti-stress podloga za sigurnost najmlađih korisnika.

Ovo igralište bogatije je i za dvije klackalice i karusel, a tijekom idućeg tjedna u parku će se zamijeniti koševi i letve na klupama.

Postavljeni su i novi znakovi obavijesti o korištenju dječjeg igrališta. Iz Gradskog kotara mole djecu da čuvaju svoje igralište!

Komentari