Uređuje se Gradska koncertna dvorana

Uređuje se Gradska koncertna dvorana

Posjet gradilištu u Tončićevoj

Radovi na rekonstrukciji zgrade Hrvatskog doma u Tončićevoj ulici i uređenju koncerne dvorane idu dobrom dinamikom i očekujemo ubrzo dovršetak ovog značajnog projekta kojim će se obogatiti kulturna infrastruktura grada, kaže nam gradonačelnik Andro Krstulović Opara.

Ministarstvo kulture uređenje splitske koncertne dvorane u sklopu rekonstrukcije zgrade Hrvatskog doma, prema riječima državnog tajnika Partla, ocijenilo je kao projekt od interesa za Republiku Hrvatsku zbog čega i sufinancira ovu investiciju.

Kapacitet dvorane je 250 mjesta od čega ih je 216 u parteru i 34 na balkonu, a gradonačelnik Andro Krstulović Opara je istaknuo odličnu suradnju Gradskog kazališta lutaka s izvođačima radova. Cijelo vrijeme, od početka izvođenja radova Gradsko kazalište lutaka nije izostavio ni jednu svoju predstavu.

Radovi na rekonstrukciji i adaptaciji koncertne dvorane u Hrvatskom domu u Tončićevoj ulici u Splitu započeti su u travnju 2017. godine. Glavni izvođač radova je tvrtka Teh-gradnja d.o.o. a izvodač restauratorskih radova je tvrtka Neir d.o.o. Prema financijskom planu usvojenom na Gradskom vijeću 30. rujna 2015. vrijednost investicije je 22.073.437,50 kn (s uključenim PDV-om).

 

Komentari