Viški boj na poštanskoj marki

Viški boj  na poštanskoj marki

U povodu stopedesete obljetnice Viškoga boja, na Visu će u ponedjeljak i u utorak biti predstavljena prigodna poštanska marka u bloku "150. obljetnica bitke kod Visa". Marku možemo vidjeti od 2o,30 sati, danas (18) u kaštelu Komuna, u Komiži, a sutra (19) u viškoj utvrdi Batarija.

Nominalna vrijednost na hrvatskoj marki je 7,60 kuna, a na slovenskoj 0,60 eura. Marke su realizirane na prijedlog Dalmatinskog kolekcionarskog društva "Diokles" iz Splita, a temeljem inicijative Arheološkog muzeja Split i Grada Visa. 

Marku su zajedno tiskale Hrvatske  pošte d.d. i Pošte Slovenije.

Komentari