Zabrana zapošljavanja - novi problemi školama

Zabrana zapošljavanja - novi problemi školama

Vladina odluka o zabrani zapošljavanju nenastavnog osoblja od 25. rujna, ravnatelje škola dovela je u nezavidan položaj. Događa se, naime, da zbog takve odluke, nakon odlaska čistačice, kuhara ili domara u mirovinu, njihove poslove preraspodjelom preuzimaju često nestručne osobe, čak i tamo gdje je to nedopustivo i opasno, a radi se i preko norme. Prilog Mirjane Maroević:

Komentari